Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

May 25 2018

Sponsored post
5371 6093 420
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

May 22 2018

May 11 2018

May 09 2018

May 05 2018

Play fullscreen
Wiem, wiem że nie chcesz mnie znać, dobrze wiem
Znowu śledzę cię w snach, ale nie ma cię, nie ma nas
W moim sercu nie ma miejsca, chyba nie mam szans
Reposted fromnezavisan nezavisan

April 29 2018

April 21 2018

April 05 2018

March 03 2018

Play fullscreen
,,Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to pierdol go! Wybudujmy własne eldorado." <3
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

February 22 2018

February 21 2018

February 19 2018

February 10 2018

January 29 2018

Kiedy cię nie ma to wracam do ciebie myślami,bo jak się tylko widzimy to zwykle odrazu się zapominamy.
— "Wino, kobiety i śpiew"
Reposted fromSalute Salute

January 26 2018

Znowu znaleźć cel, znikam gdzieś, nie szukaj mnie
Pewnie zwiedzam znów tylko swoje miejsca
By przypomnieć co w sobie, co tak naprawdę liczy się
Bo kolejny raz 
Zapomniałem zapamiętać
— Paluch - zimne ognie
Reposted fromSalute Salute

January 24 2018

Eminem - River (ft. Ed Sheeran)
Reposted fromxalchemic xalchemic

January 15 2018

kochałem ją bardzo, wiesz? było nam dobrze, nie rozumiałem dlaczego postanowiła odejść. łączył nas luźny związek, ale była moim tlenem. nie wiem, co się stało - nagle zapadła się pod ziemię. nie wiedziałem, kurwa, jak mam sobie z tym poradzić,  nie pomógł najlepszy przyjaciel, nie pomagały dragi. przestałaś pisać, przestałaś do mnie dzwonić,  w ogóle nagle wszystko cię przestało obchodzić.  czas goił rany - dziś mam już lat trzydzieści,  dom z ogrodem, kochającą żonę i dwójkę dzieci, samochód, psa, dobrą pracę na miejscu i ten pieprzony list od ciebie, który trzymam w ręku. leżał dziesięć lat gdzieś, pokryty kurzem - Boże! dlaczego po dziesięciu latach go znajduję?! czytam i w wyobraźni widzę jak go piszesz,  ten jeden pieprzony list, który zrujnuje moje życie. przepraszasz za wszystko, piszesz jak bardzo mnie kochasz, świat przewraca się, gdy czytam ostatnie słowa: jestem w ciąży, nie umiałam ci powiedzieć, bo się bałam,  jeśli to coś dla ciebie znaczy odezwij się, błagam...
— 3czwarte sukcesu - list 2
Reposted fromdontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...