Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2020

Złap mnie zanim znów znajdę sposób jak dobić do dna
— Bonson
Reposted frommefir mefir
Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
Sponsored post
Gdybym miał strzelać w niebo zawsze gdy zaczynam tęsknić To posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik
— Quebonafide & Daria Zawiałow
Reposted frommefir mefir

September 08 2019

YBN Cordae (ft. Anderson .Paak) - RNP 
Reposted fromxalchemic xalchemic
Leh - 26
Reposted fromxalchemic xalchemic

November 06 2018

O.S.T.R. - Chevy Impala
Reposted fromxalchemic xalchemic

October 15 2018

Piotr Zioła / Flirtini - Bilet
Reposted fromxalchemic xalchemic
Kortez - Pierwsza
Reposted fromxalchemic xalchemic

October 14 2018

Sarius - Wiking
Reposted fromxalchemic xalchemic
Classified - Fallen
Reposted fromxalchemic xalchemic
Sitek - Zapiera dech
Reposted fromxalchemic xalchemic
Potrzebuję mocnych bodźców
Wrażenia, że zapiera mi dech
— Sitek "Zapiera dech"
Reposted fromxalchemic xalchemic
Chris Webby - Skyline 2
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 09 2018

June 29 2018

'Mimo tych wad i zalet, życie to czasem kabaret'
— ''Chcemy być sobą''
Reposted fromSalute Salute

June 22 2018

June 06 2018

'W trzecim miejscu mieszkam w jeden rok, ciągle jestem jakby nie wiem gdzie...'
— Płuca zlepione topami
Reposted fromSalute Salute

June 03 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...